Quotes

“De sterken doen wat ze kunnen en de zwakken ondergaan wat ze moeten”

Bijna 2.500 jaar geleden lag een grote Atheense vloot voor het Griekse Eiland Melos, terwijl Atheense diplomaten de overgave eisten van het eiland en de Meliërs hun recht bepleiten op vrijheid en onafhankelijkheid. Een van de Atheners legde de Meliërs uit de wereld nu eenmaal in elkaar stak, volgens Thucydides, De dialoog wordt gezien als de oudste ons bekende tekst over internationaal recht, en geldt sindsdien als een van de grondslagen voor ideeën over moraliteit in de wereld. Rutger van der Hoeven, de Groene Amsterdammer, 2 november 2023

“De vraag is altijd: wie wordt er beter van”

Daron Acemoglu, in Turkije geboren Amerikaanse econoom, schrijver van Why Nations Fail (2012) in Vrij Nederland, oktober 2023

“We zijn het besef kwijt van wat het recht allemaal nog meer is dan alleen een veroordeling met een dader in de gevangenis.” “Internationaal recht kan de taal en de richting geven, maar alleen politieke wil kan het afdwingen en realiseren.”

Marieke de Hoon, hoofddocent internationaal strafrecht, VN, oktober 2023

“Armoede is een keus van de rijken”

Matthew Desmond, Amerikaanse socioloog in NRC Handelsblad, 7 juni 2023, ook in het FD

 

Wat u gemist heeft in oktober en november!