Quotes

“Zolang ik me kan herinneren leven de bewoners van Israël en Palestina tussen de angst en verlangen, trauma en hartstocht, achteloosheid en bezieling. De geschiedenis vind je overal. Als je een kuil graaft, stuit je op sporen van vorige generaties: De Kanaänieten, Israëlieten uit de Eerste en Tweede Tempelperiode, Romeinen, Perzen, Grieken, Byzantijnen, Arabieren, Ottomanen, Engelsen, Joden: ze hebben hier allemaal nederzettingen gebouwd en bloed vergoten over de vraag wie op wat aanspraak kon maken.”

Simone Korkus, voormalig advocaat en juriste, sinds 2000 schrijfster, freelance columniste en journaliste in Israël, in wellicht het mooiste en meest hoopvolste artikel van Kerst 2023, in de Groene Amsterdammer, 21 december 2023.

“Het Joode volk heeft notabene al meer dan vierduizend jaar overleefd. Alle bewoners in dit gebied zijn zwaar getraumatiseerd. Als mensen zich bedreigd voelen, geven ze ten onrechte de voorkeur aan veiligheid boven mensenrechten, vooral boven de rechten van minderheden. Onze benadering van veiligheid heeft een fundamentele tekortkoming: ons gebrek aan empathie voor de Palestijnen corrumpeerde ons vermogen om gevaren en kansen in te schatten. Angst zorgde ervoor dat we overdreven reageerden. Als we een einde willen maken aan het terrorisme, mogen we de Palestijnen niet beschouwen als eeuwige vijanden. Zij zijn mensen die dezelfde nationale rechten verlangen en verdienen als wij.”

Ami Ayalon, oud-opperbevelhebber van de marine, voormalig hoofd van de Israëlische veiligheidsdienst Shabak, auteur, activist – pragmaticus, geëerd met de hoogste Israëlische onderscheiding: De Nadal of Valor.   Eén van de tien Israëliers van de ‘denktank’, zoals zij het zelf noemt. In het hetzelfde artikel in de Groene Amsterdammer, 21 december 2023.

“Gebrek aan leiderschap is het grootste struikelblok voor een vredesplan. In de Palestijnse gebieden  wil negentig procent  van de mensen op de Westoever en tachtig procent in Gaza dat Abbas nu ontslag neemt. Men vertrouwt hen niet. Ook Israël heeft geen leiders.”

Khalil Shikaki, hoogleraar politieke wetenschappen. Hij was een van de architecten van de Oslo verdragen, directeur van het Palestinian Center for Policy and Survey and Research in Ramallah en de belangrijkste opiniepeiler voor de Westoever en Gaza, tevens senior fellow aan Brandeis University, Waltham, MA, VS. Hij is voorzichtig enthousiast over het plan van de denktank. In het hetzelfde artikel in de Groene Amsterdammer, 21 december 2023.

We zijn niet op weg naar een nieuwe Great Moderation (de term voor een relatief stabiele economische ontwikkeling in de Westerse Wereld tussen 1987 en 2007), we liggen op koers voor een periode van overlappende crisissituaties van pandemieën, natuurrampen en geopolitieke confrontaties. Bedenk dat alleen aldoor de klimaatverandering de landbouwopbrengsten het ene jaar recordhoogten zullen bereiken om het jaar daarop weer in te storten. Het is zeer waarschijnlijk dat de prijsschommelingen in de landbouw veel groter zullen worden. In zo’n wereld is het beter een gereedschapskist te hebben waarmee je zo lokaal mogelijk op schokken kunt reageren, in plaats van dat schokken je hele systeem destabiliseren en dat we dan pas ingrijpen. Maar we doen dat laatste. Met het aanscherpen van de rentetarieven probeert de centrale bank de inflatie te beteugelen door de werkloosheid te verhogen en de groei te verminderen. Feitelijk ondermijnt dat beleid ons vermogen om de klimaatverandering te bestrijden, doordat investeringen veel duurder zijn geworden. Zelfs in de VS staan door de hoge rente investeringen in windparken onder druk, ondanks de Inflation Reduction Act. Als we klimaatverandering niet bestrijden, krijgen we meer schokken te verduren. Dit is een catch 22-situatie, maar we toch uit moeten zien te komen.

“Door de reële loondaling hebben werknemers de laatste twee jaar ingeleverd. Nu moeten de werkgevers in het landsbelang wat verlies nemen, en kan alleen door afspraken over prijs- en winstmatiging te maken. Komen die afspraken er niet, dan zullen de inflatie en de rente blijven stijgen, en daar heeft niemand baat bij, ook bedrijven niet.”

Isabella Weber, Duits econoom en assistent professor aan de University of Massachusetts Amherst in  het eindejaarmagazine van Het Financieele Dagblad “De Wereld In 2024”.

“De Russen mogen niet winnen. En dat vergt offers van Europese burgers en bedrijven. Want zonder – veel meer – Europese wapens kunnen de Russen niet worden gestuit.” “Als Rusland de Oekraïne-oorlog wint, is dat niet het einde van de onrust en de crises in de wereld. Dat is het begin van nog veel meer crises.”

Rob Bauer, voormalig luitenant-admiraal van de Koninklijke Marine, Commandant der Strijdkrachten van de Nederlandse krijgsmacht en sinds 2 jaar voorzitter van het NAVO militair comité, de militaire pendant van de secretaris generaal. In EW Weekblad, 16 december 2023.

Het is van belang iedereen mee te nemen in de transitie. Het is moeilijk uit te leggen dat het verduurzamen van zware industrie betaald wordt door mensen met een kleine portemonnee die ook graag willen verduurzamen, maar het niet kunnen. We hebben het in Nederland te complex gemaakt. Als je nu als huishouden een maatregel neemt om he huis te isoleren, krijg je twee keer zo veel subsidie als je twee maatregelen neemt in plaats van één. Maar wie kan er twee betalen? Daar zit al ongelijkheid in. Dat moet je simpeler maken; dat helpt mensen in de energietransitie. Bij 2,8 miljoen huishoudens ontbreekt het aan financiële middelen om het huis te verduurzamen”  

Resi Becker, ceo energiebedrijf Essent, in  het eindejaarmagazine van Het Financieele Dagblad “De Wereld In 2024”.

“Als Trump weer president wordt, zal zijn tweede termijn veel erger zijn dan zijn eerste. Hij is echt gek geworden. Het zal funest zijn voor de wereldorde.”

Francis Fukuyama, Amerikaans socioloog, politicoloog en filososoof, schrijver van een groot aantal boeken, in vele talen vertaald. Onderscheiden met eredoctoraten en prijzen de VS, Europa en Japan, in het Amherst in  het eindejaarmagazine van Het Financieele Dagblad “De Wereld In 2024”.

“Als je in Nederland opgroeit met twee in Nederland geboren ouders en vier in Nederland geboren grootouders, en de tweede Wereldoorlog heeft jou overgeslagen, loop je een groot risico  op een veel te rooskleurig mensbeeld. De meeste mensen deugen, dat mensbeeld. Een dat bereidt je heel slecht voor op de echte wereld.“

“Als je, zoals Rutte, zegt dat Israël het volste recht heeft zich te verdedigen, dan is dat in het Midden-Oosten diplomatieke codetaal voor: ga maar los. Terwijl er ook andere diplomatieke codetalen zijn, bijvoorbeeld dat je geweld in al zijn vormen afkeurt en alle betrokken partijen oproept tot terughoudendheid. Dat betekent: je kan niet zo maar los.”

Joris Luyendijk, antropoloog, journalist en voormalig correspondent in het Midden Oosten (1998-2003), in een diepte-interview in HP/De Tijd, december 2023. 

“Hoe meer je hier verdient, hoe minder je procentueel bijdraagt. Sowieso betalen de rijkste Nederlanders minder belasting  dan anderen, omdat ze allerlei strategieën hebben, zoals belastingontduikingen en -ontwijking. Daarom is de discussie over de belastingparadijzen zo belangrijk.”

Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek aan de Faculteit Filosofie van de Universiteit Utrecht en het bijbehorende Ethiek instituut in een interview in HP/De Tijd, december 2023. 

Wat u gemist heeft in december!