Gemeente Nood-Beveland | Uitbreiding Roompot Beach Resort Kamperland 1

Er is al geruime tijd veel onrust omtrent de voorgenomen uitbreiding van Roompot Beachresort Kamperland, met 29 ha. Behalve diverse regionale media, waaronder de PZC, heeft de zaak het afgelopen jaar een aantal keren de landelijke media gehaald. Op 22 april 2023 had NRC Handelsblad een artikel van 3 pagina’s, geïntroduceerd op de voorpagina. Het KRO/NCRV programma Pointer heeft er in oktober een uitzending aan gewijd, evenals De (immer scherpe) Avondshow van Arjen Lubach op 18 oktober 2023. Hij sloot het item af met: Noord-Beveland, jullie waren de eerste, jullie kunnen nu ook als eerste zeggen “tot hier, en niet verder”.

Situatiekaart Noord Beveland, noordoostelijk van Kamperland en noordwestelijk van Wissenkerke. De centrale driehoek, inclusief jachthaven, is het gebied Roompot Beachresort Kamperland, het lichte gedeelte aan de onderzijde is het met 29ha uit te breiden gebied.
Vakantieparken in Nederland

Nederland kent al jaren een wildgroei aan vakantieparken en een grote concentratie van belangen bij enkele grote spelers. Hoewel de ACM (Autoriteit Financiële Markten) al in november 2021 waarschuwde voor een toenemende marktmacht van de grote ketens, werd de overname van Landal GreenParks door de Roompot, op 12 april 2023 (na 22 maanden) goedgekeurd, mits een gedeelte van 30 parken zou worden afgestoten. Uiteindelijk werden er 34 parken verkocht aan de Dormio Group.

Alleen al in Nederland heeft Roompot 115 parken, waarvan 22 in Zeeland, 19% van het totaal. De parken bestaan uit een combinatie van bungalows, appartementen, penthouses en watervilla’s en voorzieningen voor horeca en entertainment, en zijn zo veel mogelijk zelfvoorzienend. Dit is één van de kenmerkende eigenschappen van grote ketens; door kwantiteit de inkoopprijzen zo laag mogelijk  houden. Alle inkoop wordt centraal geregeld. Het komt de kwaliteit voor de consument niet ten goede. In 2018 constateerde de Consumentenbond dat de Roompot faciliteiten ronduit smerig zouden zijn, waarop Roompot een kort geding aanspande en dit vervolgens op alle punten verloor, per vonnis van de rechtbank in Den Haag, op 7 februari 2018.  Voor zover bekend werken er bij Roompot in het seizoen ongeveer 2.000 mensen, waarvan ruim 400 op het hoofdkantoor Goes.

 

Beach Resort Kamperland

Baljon Landschapsarchitecten uit Amsterdam maakte in opdracht van de Roompot het plan Ontwikkelingsvisie Beach Resort Kamperland, dat dateert alweer van 20 september 2021.  Het stuk van 45 pagina’s omvat veel mooie illustraties en schetsen, het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Getallen die inzicht zouden geven over aantallen en types accommodatie, dan wel bezoekers, ontbreken. 

Belangrijke overwegingen op het gebied van economie en duurzaamheid

 • Wat is de lokale toegevoegde waarde?

     – Door het businessmodel van de Roompot, is dat maar een klein percentage van het totale bedrag dat toeristen lokaal uitgeven. Het merendeel gaat direct naar de Roompot of centrale onderdelen van de Roompot. Het betreft omzet voor lokale winkeliers en horeca, die licht zal toenemen.  

 • Wat zijn de nadelen?
 •  
  •   – Karakter Noord-Beveland.

  Vooral Duitse en Belgische bezoekers, een zeer groot gedeelte van het totaal aantal toeristen, roemen de kleinschaligheid en gevarieerdheid van het (voormalig) eiland Noord-Beveland. Door deze uitbreiding komt deze eigenschap verder in de verdrukking, te meer daar de noodzakelijke woningbouw in de toekomt (terecht), ook meer ruimte vergt, terwijl de totale ruimte in ons land steeds schaarser wordt.

  •   – Natuur.

  Het vakantiepark grenst aan het in 2002 benoemde Nationaal Park Oosterschelde, dat in 2010 is aangewezen als EU Natura 2000 gebied. Dit unieke, grootste en natste park van Nederland is een kraamkamer voor de Noordzee en een belangrijke foerageplaats voor trekvogels.  De enorme druk op de natuur en biodiversiteit en het speciale karakter van het Nationaal Park Oosterschelde nemen verder toe.

  •  – Werkgelegenheid.

  Van de toeristen- en horecabranche is bekend dat vacatures niet zijn te vullen, het tekort bedraagt op dit moment 38.000 werknemers. Ook betreft het een groot aantal lage lonen banen. Deze branche kan niet zonder arbeidsmigranten. Op het moment dat Albert Heijn in Kamperland niet meer met arbeidsmigranten zou mogen werken, kunnen zij niet meer aan de vraag voldoen. Citaat uit een het SCP Rapport van 6 november 2023:

  Sommige partijen zetten vooral in op vergroting van het totale arbeidsaanbod. Maar zit er nog genoeg rek in het arbeidsaanbod? En wat zijn de maatschappelijke ‘kosten’ als mensen meer uren moeten werken? Dat heeft immers gevolgen voor vormen van onbetaald werk, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk. En wat betekent het voor het welzijn van mensen als ze al die verschillende taken op zich moeten nemen? Leidt dat tot gezondheidsklachten, uitval, hogere zorgkosten en minder arbeidsproductiviteit?

  •  – Duurzaamheid

  Informatie over de energie- en waterhuishouding en afvalverwerking ontbreken volledig in het plan.

  •  – Toegevoegde Waarde

  De meeste werknemers in het vakantiepark hebben inkomens aanzienlijk beneden modaal. In deze tijd van schaarste van grond, mens en middelen is het zeer onverstandig om verkeerde keuzes te maken. Investeringen in de toekomst moeten direct bijdragen aan de maatschappij.

 • Martin Wolf, boegbeeld van het (grootste) zakenblad de Financial Times, stelde in een zeer recent interview: De financiële sector is grotendeels een machine om geld te verdienen zonder waarde toe te voegen (de Volkskrant, 20 januari 2024). Dit geldt één op één voor de Roompot.

  •   – Demografische Ontwikkeling

  Op maandag 15 januari  2024 publiceerde de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 haar rapport. Meteen blijkt de impact op de economie groot en geeft het een belangrijke voorzet richting keuzes die nu gemaakt dienen te worden. In het kort: Noodzakelijk is dat politiek en bestuur meerjarige afspraken maken over de beperking van de migratie, met meer selectie van kennismigranten voor de economie (NRC, 16 januari 2024). Het tegenovergestelde gaat gebeuren met deze uitbreiding.

  •   – Publieke voorzieningen.

  Meer dan andere provincies kent Zeeland een tekort aan huis- en tandartsen. Voor de gemeente Noord-Beveland is dat een bovengemiddelde uitdaging door het tragische verlies van huisartsen en ziekte in de afgelopen 3 jaar.

   

Op basis van hetgeen tot nu bekend is, kun je je afvragen op welke basis de gemeente Noord- Beveland een uitbreiding van het allereerste Roompot vakantiepark wil toestaan. Voor een renovatie van het park is geen uitbreiding nodig. Onderhoud en renovatie zijn een onderdeel van goed en verantwoord ondernemerschap, en dient plaats te vinden op het moment dat dit is vereist. De verhuizing van 135 kantoormedewerkers van Kamperland naar Goes geeft al extra ruimte binnen het park, waar geen uitbreiding voor nodig is.   

 • Waar staan we nu in dit dossier?
 •     – De gemeente Noord-Beveland heeft een privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst, met de Roompot. Deze is bindend tenzij in de Raad geen meerderheid voor het plan wordt gehaald. In dat geval gaat het plan niet door.
 •     – De stemming in de raad is al verschillende keren opgeschort en zou nu in januari of februari plaatsvinden.
 •  

KKR, eigenaar van de Roompot

Tot slot een paar gegevens over de eigenaar van de Roompot. De website van KKR valt op door verhullend taal gebruik en het ontbreken van data, het is niet meer dan een marketing verhaal om investeerders aan te trekken. De meest voorkomende woorden zijn financieel gerelateerd.

Bewoners van Noord-Beveland maken zich terecht zorgen over de plannen, de impact op de mens valt niet te ontkennen. Daarom willen wij een aantal direct betrokken partijen aan het woord laten. Wij zullen de komende dagen een gesprek aanvragen met mevrouw Yvonne Maas, de wethouder verantwoordelijk voor dit dossier, en de heer Ad Faasse, de drijvende kracht achter Wij Zijn Noord- Beveland, en daar op deze website verslag van doen. Gezien de omvang van het dossier voor de provincie Zeeland zullen wij ook de provincie benaderen.

In plaats van de uitbreiding toe te staan, zou de gemeente er goed aan doen om de vergunning voor de exploitatie op te waarderen naar voorwaarden van deze tijd, met betrekking tot duurzaamheid en sociale hygiëne. Dat komt in de nabije toekomst alle belanghebbenden ten goede, ook de Roompot.

Frans Gzella, 22 januari 2024.

Gemeente Noord-Beveland | Uitbreiding Roompot Beach Resort Kamperland 1